нотариус софия лозенец
нотариус софия лозенец
нотариус софия

Нотариус Цвета Дечева

лозенец нотариус софия
нотариус лозенец софия
РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ РАЙОНЕН СЪД - СОФИЯ,

рег. № 633

Заповед на министъра на правосъдието
N°ЛС-И-1229/24.09.2008г.
НОТАРИАЛНИ УСЛУГИ
нотариус софия лозенец
- Съгласие от родителите за пътуване на непълнолетно лице извън пределите на страната
- Припознаване на дете
- декларациите по чл. 264.. ДОПК и чл. 25, ал. 8 от ЗННД при упълномощаване на друго лице за извършване на нотариалния акт
контакти | калкулатор | документи | клиенти | нотариална такса | нормативна уредба | приемно време |

© Copyright Нотариус Цвета Дечева ; 2010 - 2014  Web design:  www.webbuild.bg