Нотариус

Фирма за уеб дизайн

обувки

изработка на сайт

нотариус софия лозенец
нотариус софия лозенец
нотариус софия

Нотариус Цвета Дечева

лозенец нотариус софия
нотариус лозенец софия
РАЙОН НА ДЕЙСТВИЕ РАЙОНЕН СЪД - СОФИЯ,

рег. № 633

Заповед на министъра на правосъдието
N°ЛС-И-1229/24.09.2008г.
НОТАРИАЛНИ УСЛУГИ
нотариус софия лозенец
- Съгласие от родителите за пътуване на непълнолетно лице извън пределите на страната
- Припознаване на дете
- декларациите по чл. 264.. ДОПК и чл. 25, ал. 8 от ЗННД при упълномощаване на друго лице за извършване на нотариалния акт
контакти | калкулатор | документи | клиенти | нотариална такса | нормативна уредба | приемно време |

© Copyright Нотариус Цвета Дечева ; 2010 - 2014  Web design:  www.webbuild.bg